Συχνές Ερωτήσεις

Έχω μια εξωτερική αποθήκη που συνήθως αποθηκεύω όλα τα μελισσοκομικά εργαλεία μου, κιβώτια και τροφές. Μπορώ να κρατήσω τις μελισσοκομικές ταινίες MAQS στην ίδια εξωτερική αποθήκη;

Οι MAQS πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 ° C και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Φυλάσσονται σε ξηρό μέρος στην αρχική συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από θειικό οξύ, οξειδωτικούς παράγοντες, και πηγές ανάφλεξης. Διατηρείτε τον περιέκτη, ερμητικά κλειστό. Μόλις το φακελάκι (εσωτερική συσκευασία) ανοιχθεί, χρησιμοποιήστε τις ταινίες αμέσως.

Ποια είναι η διάρκεια ζωής των μελισσοκομικών ταινιών MAQS;

Οι MAQS έχουν διάρκεια ζωής ενός έτους, όταν αποθηκεύονται όπως αναφέρεται στην ετικέτα. Κάθε προϊόν σε κουβαδάκι έχει ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα, πέραν της οποίας δεν είναι πλέον νόμιμη για χρήση.

Ποιες οι οδηγίες σχετικά με τη θερμοκρασία, για τις ταινίες MAQS;

Το εύρος της εξωτερική ημερήσιας θερμοκρασίας πρέπει να είναι μεταξύ 10 και 29,5 ° C την μέρα εφαρμογής. Υπερβολικές θερμοκρασίες (> 33 ° C) κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ημερών της θεραπείας, μπορεί να προκαλέσει υπερβολική θνησιμότητα γόνου και την απώλεια βασίλισσας. Η νυχτερινή θερμοκρασία είναι άσχετη.

Μπορώ να μετακινήσω / εργασθώ με το μελίσσι κατά τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας των 7 ημερών;

Όχι, οι μέλισσες δεν πρέπει να διαταραχθούν κατά την διάρκεια ολόκληρης της θεραπευτικής περιόδου των 7 ημερών.

Τι είδους προστατευτικά ρούχα πρέπει να φοράω όταν χειρίζομαι τις μελισσοκομικές ταινίες MAQS;

Κατά το χειρισμό και την εφαρμογή του προϊόντος, φοράτε τη συνηθισμένη μελισσοκομική προστατευτική ενδυμασία. Να φοράτε πάντα γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες / οξύ, από PVC, νεοπρένιο ή γάντια νιτριλίου (EN 374), κατά το χειρισμό του προϊόντος.

Θα ήθελα να δοκιμάσω τις MAQS σε μερικές κυψέλες από το μελίσσι μου, είναι αυτό αποδεκτό;

Ιδανικά, οι MAQS πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία όλου του σμήνους των μελισσών στο μελίσσι ταυτόχρονα, για την πρόληψη επανα μόλυνσης.

Θέλω να κάνω θεραπεία σε προσφάτως χωρισμένους εμβρυο-θαλάμους, αλλά περιέχουν μόνο 4 ή 5 πλαίσια, μπορώ;

Οι MAQS πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε μονούς ή διπλούς θαλάμους γόνου κλασικού τύπου Langstroth ή εφάμιλλης (π.χ. Dadant, Βρετανικές). Το μελισσο-σμήνος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 6 πλαίσια γόνου (περίπου 10.000 μέλισσες). Εάν μετακινήσετε τους χωρισμένους εμβρυο-θαλάμους σας σε πλήρες θαλάμους γόνου και αφήστε χρόνο να επεκταθεί σε πλήρη των έξι πλαισίων , μπορείτε στη συνέχεια να κάνετε θεραπεία με MAQS. Θυμηθείτε να περιμένετε 24 ώρες μετά από την εργασία με τις μέλισσές σας, για τη θεραπεία με MAQS.

Πώς μπορώ να ξέρω αν ο τύπος της κυψέλης είναι κατάλληλος για χρήση με MAQS;

Οι MAQS θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε μονούς ή διπλούς θαλάμους γόνου τυπικής Langstroth ή παρόμοιας (π.χ. Dadant, ή τοπικές). Βεβαιωθείτε ότι είδατε τις απαιτήσεις αερισμού που αναφέρονται για καθεμία.

Θα πρέπει να κλείσω όλες τις εισόδους, εκτός από την πλήρως ανοικτή κάτω είσοδο της κυψέλης;

Μια πλήρως ανοικτή κάτω είσοδος, 13 mm (1,3 cm) σε ύψος, και όλο το πλάτος της εισόδου, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις αερισμού. Έχοντας επιπλέον εισόδους δεν φαίνεται να επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Ο επαρκής εξαερισμός είναι ζωτικής σημασίας γι αυτό το προϊόν.

Πώς μπορώ να προσαρμόσω την διάταξη της κυψέλης ώστε να καταστεί κατάλληλη για τις MAQS;
 • Εάν ο σχεδιασμός της κυψέλης έχει μια είσοδο, όπου υπάρχουν εσωτερικά εμπόδια μεταξύ της βάσης προσγείωσης και του θαλάμου του γόνου, ο θάλαμος γόνου μπορεί συνήθως να γύρει πίσω για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις εισόδου στην κυψέλη. Σφήνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κρατήσουν το θάλαμο του γόνου στην θέση του. Επειδή το δάπεδο ακριβώς κάτω από τον θάλαμο του γόνου δεν είναι στέρεο (συχνά κινείται) ίσως να υπάρξει μείωση στην αποτελεσματικότητα.
 • Για κυψέλες με δάπεδα με μόνιμα μειωμένες εισόδους ο δεύτερος θάλαμος γόνου μπορεί να ρυθμιστεί πίσω για να δημιουργήσει μια είσοδο στο πλήρες πλάτος της κυψέλης τουλάχιστον για την περίοδο της θεραπείας.
 • Εάν στο κάτω τμήμα υπάρχει θάλαμος γόνου με στηρίγματα που είναι λιγότερο από το ελάχιστο 13 χιλιοστά (1,3 εκ) σε ύψος, ροδέλες (κωνικές σφήνες) μπορεί να τοποθετηθούν κάτω από τις εμπρός γωνίες του θαλάμου του γόνου για να φέρει το άνοιγμα εισόδου, σύμφωνα με την ετικέτα.
Θα πρέπει να αφήνω το άνοιγμα στην βάση με σήτα, ανοικτή ή τελείως κλειστή;

Υπήρχε μόνο μία δοκιμαστική εφαρμογή μέχρι στιγμής με σήτα, ανοικτήστην βάση από τον RandyOliver (www.scientificbeekeeping.com). Έχει εκδώσει τα αποτελέσματα στο τεύχος Φεβρουαρίου 2011 του AmericanBeeJournal. Υπήρξε μια μείωση 4 έως 5% σε αποτελεσματικότητα, συγκριτικά με αποικίες σε κυψέλες με στερεό το κάτω τμήμα του δαπέδου. Δάπεδα με σήτα /συρταρωτά θα πρέπει να κλείνουν για την πρόληψη διαφυγής ατμών προς τα έξω. Οι μέλισσες δεν έχουν από την φύση την δυνατότητα να ωθούν τον αέρα από μια σήτα, έτσι δάπεδα με σήτα δεν πρέπει να θεωρούνται ως πρόσθετος αερισμός. Η κάτω είσοδο της κυψέλης πρέπει να εξακολουθεί να είναι πλήρως ανοικτή κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Όταν αφαιρώ το εξωτερικό πλαστικό περιτύλιγμα, θα πρέπει να ξεκολλήσω το εσωτερικό χάρτινο περιτύλιγμα, από το τζέλ;

Όχι, το χάρτινο περιτύλιγμα παραμένει. Λειτουργεί σαν ένα φυτίλι για να ελέγχει την απελευθέρωσης ατμού Μυρμηκικού Οξέος

Είναι οι ταινίες ασφαλείς για χρήση σε μεταλλικούς θαλάμους για βασίλισσες;

Οι ατμοί από μυρμηκικό οξύ είναι διαβρωτικοί για σιδηρά μέταλλα, αλλά όχι στο αλουμίνιο ή το ατσάλι. Πλαστικοί θάλαμοι δεν επηρεάζονται.

Μπορώ πραγματικά να κάνω την θεραπεία ενώ υπάρχει μέλι; Γιατί δεν περνάει στο μέλι;

Το Μυρμηκικό οξύ είναι ένα οργανικό οξύ, που εμφανίζεται φυσικά στο μέλι. Οι MAQS ελέγχουν την απελευθέρωση ατμού του μυρμηκικού οξέος καθ όλη την θεραπεία των 7 ημερών. Μέχρι το τέλος της θεραπείας, τα επίπεδα δεν υπερβαίνουν αυτό που εμφανίζεται φυσιολογικά στο μέλι, όταν εφαρμόζεται όπως στην ετικέτα.

Θα συνεχίζουν οι μέλισσες να αναζητούν τροφή κατά τη διάρκεια της θεραπείας;

Ναι, οι μέλισσες συνεχίζουν να τρέφονται.

Μπορώ να ταΐζω κατά τη διάρκεια της θεραπείας;

Όχι, διατροφή οποιουδήποτε τύπου που έρχεται σε επαφή με την κυψέλη (πλαίσιο, εργαλεία) δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Σίτιση με βαρέλι είναι αποδεκτή.

Ποια είναι η επίδραση του MAQS στον γόνο;

Οποιαδήποτε βλάβη στον γόνο που συμβαίνει γρήγορα αντιστρέφεται, αφού η βασίλισσα γεννά, σε όλο τον εμβρυο-θάλαμο μέχρι και την 7η μέρα. Υπάρχουν συχνά πολλά αυγά από την 4η ημέρα, αν και μπορεί να είναι, αρκετά μακριά από τις ταινίες, όσο το δυνατόν. Οι εργάτριες μπορούν να συνεχίσουν να συλλέγουν γύρη σε όλη η θεραπεία, έτσι υπάρχουν καλά αποθέματα πρωτεϊνών, όταν οι προνύμφες χρειάζονται σίτιση.

Μπορώ να μειώσει τη δόση;

Στην Ευρώπη, οι MAQS έχει εγκριθεί ως Κτηνιατρικό Φάρμακο, η τυπική δοσολογία είναι η πλήρης δόση (1 φακελάκι, 2 ταινίες) ανά σμήνος.

Έχω ακούσει μπορεί να υπάρξουν προβλήματα με την υγεία της βασίλισσας όταν χρησιμοποιούν το μυρμηκικό οξύ. Είναι αυτό αλήθεια;

Το Μυρμηκικό οξύ θα διαταράξει αρχικά τις δραστηριότητες κυψέλη και μπορεί, μέσα σε μια ημέρα εφαρμογής, να οδηγήσει σε απόρριψη της βασίλισσας ή παρατηρήθηκε ελαφρά αύξηση της θνησιμότητας των ενήλικων μελισσών. Θνησιμότητα γόνου μπορεί να συμβεί κατά την αρχική φάση της θεραπείας. Σε προτεινόμενες εξωτερικές θερμοκρασίες, συνολικά η υγεία των μελισσιών δεν αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά, με την δραστηριότητα της κυψέλης να επιστρέφει στα φυσιολογικά επίπεδα μετά την περίοδο θεραπείας. Ωστόσο, σε μία μελέτη, κατά τη διάρκεια της οποίας οι εξωτερικές θερμοκρασίες κορυφώθηκαν στους 37,5 ° C κατά την ημέρα εφαρμογής, παρατηρήθηκαν θάνατοι στην κυψέλη. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το κτηνίατρό σας. Μην καταστρέφετε τα κελιά της βασίλισσας, που μπορεί να παρατηρηθούν πριν, ή μετά τη θεραπεία. Υπερδραστηριότητα, ακόμη και αν προκαλείται από τη θεραπεία, είναι μια φυσική διαδικασία, και θα πρέπει να αφήνεται να προχωρήσει για την υγεία της αποικίας. Επιβεβαιώστε ότι η κυψέλη έχει σωστή βασίλισσα ένα μήνα μετά τη θεραπεία. Μητέρα και κόρη βασίλισσες, παρόντες μετά τη θεραπεία δεν είναι ασυνήθιστο.

Μοιάζει με τις περισσότερες από τις μέλισσες συνωστίζονται (σε μορφή γενειάδας) έξω από την είσοδο της κυψέλης. Είναι αυτό φυσιολογικό;

Είναι φυσιολογικό για τις μέλισσες να σχηματίζουν γενειάδα την πρώτη ημέρα, ειδικά κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας. Δείτε ¨στο Πανεπιστήμιο της Χαβάης φωτογραφίες από την έκθεσή τους από το 2009, βρίσκεται στον ιστότοπο: www.nodglobal.com/research.html.

Βλέπω μερικές νεκρές μέλισσες στην είσοδο της κυψέλης μου, τι συμβαίνει;

Μπορεί να έχει παρατηρηθεί αύξηση της θνησιμότητας των ενηλίκων μελισσών στις τρεις πρώτες ημέρες μετά την εφαρμογή. Θυμηθείτε, φυσική απώλεια των μελισσών εμφανίζεται περίπου με τον ίδιο ρυθμό, όπως κατά την ωοτοκία. Με τη θεραπεία, οι μέλισσες μπορεί να μην είναι σε θέση να εκτελούν τα καθήκοντά καθαρισμού το ίδιο γρήγορα όπως συνήθιζαν.

Αναφέρει στην ετικέτα, χρησιμοποιημένες ταινίες δεν χρειάζεται να απομακρυνθούν μετά την θεραπεία. Μήπως οι μέλισσες τρώνε τις χρησιμοποιημένες MAQS;

Οι μέλισσες δεν τρώνε τις ταινίες. Απλά, μεταφέρουν έξω για τον καθαρισμό του χώρου τους και αποβάλουν κομμάτια των ταινιών, τα οποία στη συνέχεια φυσιολογικά αποσυντίθενται στο περιβάλλον.

Πώς μπορώ να ανακυκλώσω τις χρησιμοποιημένες ταινίες;

Χρησιμοποιημένες ταινίες απλά αποσυντίθενται με την πάροδο του χρόνου. Μπορούν να χειρισθούν το ίδιο όπως και κάθε άλλο οργανικό οικιακό υλικό απόβλητο. Οι ταινίες μπορούν να μείνουν στην κυψέλη μετά την 7η ημέρα, καθώς είναι εντελώς βιοδιασπώμενες. Οι ταινίες μπορούν επίσης να αφαιρεθούν κατά τη κρίση του μελισσοκόμου, μετά τη θεραπεία. Οι Συχνές Ερωτήσεις που αναφέρονται εδώ είναι συμπτυγμένη εκδοχή, για να τις δείτε σε πλήρη έκταση παρακαλώ επισκεφθείτε τις Συχνές Ερωτήσεις στην ιστοσελίδα μας, στο www.nodeurope.eu.

  DIDN'T FIND WHAT YOU WERE LOOKING FOR? ASK US!

  Name (required)

  Email (required)

  Subject

  Your Question